Ocena: 4.9 / 5.0
Test antygenowy na koronawirusa SARS-CoV-2

Test antygenowy na koronawirusa SARS-CoV-2

140.00 zł

Test antygenowy wykrywa jakościowo obecność swoistych antygenów SARS-CoV-2 w wymazie z nosogardła.

Przygotowanie do testu antygenowego

 • W ciągu 4 godzin przed badaniem nie należy palić papierosów.
 • W ciągu 2 godzin przez pobraniem wymazu nie należy aplikować środków przeciwdrobnoustrojowych do nosa (kropli, maści, aerozoli).
 • Nie należy przepłukiwać ani wydmuchiwać nosa.

Prosimy każdorazowo o okazywanie aktualnego dokumentu tożsamości podczas realizacji wykupionych usług.

Opis produktu

Test antygenowy wykrywa jakościowo obecność swoistych antygenów SARS-CoV-2 w wymazie z nosogardła.

Podobnie jak testy RT-PCR i FRANKD (RT-LAMP), test antygenowy jest obecnie uznawany przez Głównego Inspektora Sanitarnego (https://www.gov.pl/).

Co to jest test antygenowy?

Testy antygenowe wykrywające antygeny SARS-CoV-2 w materiale z dróg oddechowych charakteryzują się niższą czułością niż testy PCR, ale wysoką swoistością. Testy te dają wyniki dodatnie w okresie, gdy ilość wirusa w drogach oddechowych jest największa, czyli zazwyczaj od 1-3 dni przed wystąpieniem objawów do 5-7 dni po ich wystąpieniu.

Zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia, test antygenowy do użytku diagnostycznego powinien charakteryzować się czułością ≥ 80% i swoistością ≥ 97% w porównaniu do testów molekularnych. Ze względu na poważne konsekwencje wyników fałszywie ujemnych, zespół ekspertów w Polsce zaleca, by do diagnostyki używać testów antygenowych o czułości diagnostycznej ≥ 90% i swoistości diagnostycznej ≥ 97%.

Testy używane przez NZOZ ETER-MED charakteryzują się:

 • czułością 96,52% (Roche), 93,3% (Abbot)
 • swoistością 99,68% (Roche), 99,4% (Abbot)

Przygotowanie do testu antygenowego

 • W ciągu 4 godzin przed badaniem nie należy palić papierosów.
 • W ciągu 2 godzin przez pobraniem wymazu nie należy aplikować środków przeciwdrobnoustrojowych do nosa (kropli, maści, aerozoli).
 • Nie należy przepłukiwać ani wydmuchiwać nosa.

Jak przebiega badanie?

 1. Personel medyczny przeprowadza wywiad medyczny, gdyż interpretacja wyniku testu antygenowego zależy od stanu zdrowia Pacjenta.
 2. Pacjent odchyla głowę, pielęgniarka wkłada jałową wymazówkę do nosa, pobiera materiał poprzez delikatne pocieranie i obracanie wymazówki około 10 sekund w każdym nozdrzu.
 3. Pacjent jest poproszony o poczekanie na wynik. W tym czasie personel medyczny wykonuje badanie na pobranej próbce materiału.
 4. Wynik przekazywany jest Pacjentowi po 15-30 minutach.
Uwaga!!!
W przypadku pakietów zawierających badanie moczu do analizy należy uprzednio zgłosić się do placówki celem nabycia wymaganej przez laboratorium specjalnej probówki (wąska i podłużna).